Om Rysgaard|Results

“Succes med salg er ikke som tidligere selve det at lukke en ordre. Succes med salg er at etablere et samarbejde. Salg i dag handler mindre om værktøjer og teknik, men bygger mere på menneskelige relationer og ressourcer. Disse tilvejebringes ved uhåndgribelige størrelser som integritet, interesse og forståelse. Hos Rysgaard|Results arbejder vi med at skabe interesse ved at udvise interesse og forståelse – og det skaber resultater! Vi arbejder med mennesker og skaber nye relationer hver dag, og vi er passioneret omkring det.”  Peter Holm Rysgaard, owner  

Rysgaard|Results er et nyt og moderne kompetencehus med speciale i operationelt salg og opsøgende salgsindsatser. Vi er ekstemt resultatorienteret, og derfor kan alt hvad  vi foretager os måles og vejes. Rysgaard|Results er etableret af Peter Holm Rysgaard, der ligeledes er ansvarlig for den daglige drift. Peter Holm Rysgaard har arbejdet med operationelt og opsøgende salg gennem 15 år. Herudover har han beskæftiget sig med forretningsudvikling på bestyrelsesniveau og salgsledelse på direktionsniveau. Rysgaard|Results er ikke branchespecifik. Det vi kan tilføre virksomheder handler ikke om faglighed, men om at skabe grobund for salgsresultater og forretningsrelationer.

Rysgaard|Results – Søvej 4 – 3450 Allerød – (+45) 53 63 70 73 – Bankforbindelse Danske Bank

Copyright © 2012 Rysgaard|Results. All rights reserved. Design by Creative Icon.