Ydelser

Med afsæt i det operationelle og opsøgende salg tilbyder Rysgaard|Results ydelser på det strategiske, taktiske og eksekverende niveau.

Results|Telemarketing :

Mødebooking
Indsamling af markedsdata
Pipelinestyring
Kvalificering af kundeemner
Projektledelse

Telemarketing er ”First Point of Contact” med en potentiel kunde - hvilket indtryk ønsker du at gøre?
Hos Rysgaard|Results ser vi telemarketing som en specialistdisciplin hvor phonerens succesformel hedder talent, passion, stamina og forretningsforståelse. Telemarketingprocessen tilbydes af mange, men mestres af de få. Lad os give dig et ærligt bud på hvordan vi vil arbejde med dig, din forretning og hvad du kan forvente af vores indsats.

Bestil et gratis Results|Telemarketing møde her

Results|Markedsanalyse

Rysgaard|Results tilbyder en række ydelser som har til formål at kortlægge markedsdata af forskellig art. Det kan f.eks. være at identificere potetialet for et nyt produkt, en ny ydelse eller en ny virksomhed. Herudover kan Rysgaard/Results indsamle viden omkring brugeradfærd, trends eller øvrige præferencer.   

Bestil et gratis Results|Markedsanalyse møde her

 Konsulentydelser:

Resultmaker – Indfrielse af målsætninger
Joined Meetings – Højere mødehitrate
Hitrate Increasement – Workshop i mødeafholdelse
Cold Call Culture – Workshop i mødebooking

Hos Rysgaard|Results tilbyder vi at se på din forretning og de muligheder og begrænsninger der ligger på salgssiden. Vi har ligeledes udarbejdet en række workshops og operationelle salgsværktøjer der gør os i stand til at imødekomme langt de fleste behov du og din salgsafdeling måtte stå med.

Resultmaker – Nye relationer, mere forretning?
Rysgaard|Results’ kerneydelse - Resultmaker består af tre faser : Plan – Execute – Realize. Resultmaker er en proces som tager afsæt i din forretning og flytter den fra a til b på det opsøgende salg. Processen er gennemtestet i en lang række virksomheder på et tværsnit af brancher, og resultaterne har været overbevisende og målbare!
Ønsker du at vide mere om Resultmaker – kontakt os for yderligere information

Joined Meetings – Ville du købe noget af dig selv?
Joined Meetings er Rysgaard|Results’ kerneydelse der hjælper dig med at højne kvaliteten af dine salgsmøder og dermed optimere din salgshitrate. Vi tager med på udvalgte møder og arbejder herefter med delelementerne i dine salgsmøder. Vi udstyrer dig med værktøjer og retvendt fokus. Joined Meetings kan leveres koncentreret i et kort forløb eller fordelt over en længere periode.
Ønsker du at vide mere om Joined Meetings - kontakt os for yderligere information

Hitrate Increasement – Hvor meget kan din hitrate forbedres?
Hitrate Increasement er udviklet af Rysgaard|Results og har til formål at skabe grundlag for en mærkbar forbedring af din salgshitrate. Vi tager udgangspunkt i hele salgsforløbet fra den indledende dialog til dine mersalgsmuligheder på din eksisterende kundeportefølje.
Ønsker du at vide mere om Hitrate Increasement - kontakt os for yderligere information

Cold Call Culture – Hvor mange salgsmøder ligger der i din kalender?
Cold Call Culture er ydelsen til den sælger eller salgsafdeling der ønsker at forøge hitraten på egen mødebooking. Vi kommer til jer og udarbejder en handlingsplan og drejebog. Herefter går vi på telefonen og sætter ny rekord! Cold Call Culture benyttes ofte i forbindelse med eller i forlængelse af salgs kick-off.
Ønsker du at vide mere om Cold Call Culture - kontakt os for yderligere information

Salg:

• Eksekvering af salg
• Interim salgsledelse

Hos Rysgaard|Results tilbyder vi at løse opsøgende salgsopgaver f.eks. i forbindelse med projektsalg eller markedstests. Vi sørger for organisationen til at eksekvere og projektledelsen til at styre og rapportere. Endvidere kan vi hjælpe virksomheder med operationel salgsledelse eller sparring.

 Ønsker du at vide mere om salgsoutsourcing – kontakt os for yderligere information

Copyright © 2012 Rysgaard|Results. All rights reserved. Design by Creative Icon.